Kasinoking.se - online casino, online poker, online bingo
  bet365
Casino
Front |Om |Börja här |Casino regler |Poker regler |Casino topp 10 |Poker topp 10 |Bookmaker topp 10 |Spelöversikt |Favourites |
.
Casino
Casino

Börja här
Casino topp 10
Casinon
Artiklar

Casino regler
Spelöversikt
Bonus typer
Casino blacklist
Pengar
Om
Sitemap

Poker
Poker

Börja här
Poker topp 10
Poker regler
Poker ordbok

.
.
Bookmaker Spil
Bookie

Bookmaker topp 10
Livescore
Bingo topp 10
Bingo

.
Kontakt Kasino King.dk
Bingo
Om
CO2
Online Gambling

Poker ordbok

Ordbok för online poker – Nedan återges en kort översikt över de vanligaste pokeruttrycken, vilken kan kallas en slags ordbok för online poker. Det är bra att ha listan tillgänglig första gången du läser till exempel reglerna i de olika pokervarianterna. Du kan även skriva ut den.
...
A  
Aces Full
Kåk med tre ess och godtyckligt par.
Ace High
En femkorts pokerhand som innehåller ett ess, men varken stege, färg eller par.
Aces Up
En hand som innehåller två par, varav det ena är ett par i ess.
Act
En medvetet missledande handling, t.ex. gestikulera med armarna, rulla med ögonen, klia sig i håret osv. som bara har ett syfte: Att få motståndarna att tro att man har bättre eller sämre kort än vad man faktiskt har.
Active Player
Det kallas alla de spelare som fortfarande är med i spelet.
Aggressive
Beteckningen för en aggressiv spelstil, dvs. spelare med denna spelstil är kända för att de ofta höjer (Raise och Reraise) och sällan synar (Call). En känd dansk spelare som har en aggressiv spelstil är Gus Hansen, som i dag spelar Fulltilt-poker.
Ajax
Om man har ett ess och en knekt som dolda kort. (Pocket, dvs. fickpar.)
All-In
En spelare som väljer att satsa alla sina spelmarker (chips) väljer att gå All-In.
American Airlines
Två ess
Angle
En handling som inte är otillåten, men ändå måste betecknas som ojuste.
Angle Shooting
När man använder en ojuste taktik/ojusta metoder.
Ante
De pengar som placeras i potten innan omgången börjar.
 
B
Backdoor
En situation där man får en bättre pokerhand än man räknat med.
Back Raise
En höjning från en spelare som ursprungligen valde att syna.
Bad Beat
När en femkorts hand slås av ett lyckokast.
Bankroll
Hur mycket pengar man har.
Bet
Att satsa, dvs. placera spelmarker i potten.
Bet The Pot
När en spelare satsar samma belopp som ligger i potten.
Bicycle
En stege med E–2–3–4–5.
Big Blind

Stora mörken – ett på förhand bestämt belopp som spelaren som sitter i den andra positionen medsols från given måste satsa innan några kort delas ut. (Spelare som går med i ett pågående spel måste betala stora mörken oavsett vilken placering de får i förhållande till given.)

Big Slick
En pokerhand som innehåller ess och kung.
Blind
De fasta belopp som de två spelarna som sitter närmast given medsols måste betala. Det finns Small Blind (lilla mörken) och Big Blind (stora mörken), se närmare vad dessa uttryck innebär på denna sida.
Blind Raise
När en spelare väljer att höja utan att ha sett på sina kort och alltså spelar "i blindo".
Bluff
När man låtsas ha bättre kort på handen än man faktiskt har. Ordet bluff används också i många andra sammanhang än poker.
Board Cards
De kort som delas ut med bildsidan uppåt och därmed är synliga för alla. I så kallade floppspel delas det ut fem kort med bildsidan uppåt på bordet. I Seven Card Stud delas det ut fyra kort med bildsidan uppåt till varje spelare.
Boat
Pokerslang för kåk (Full House).
Bottom Pair
När en spelare använder det lägsta kortet från floppen (de tre första korten som delas ut) till att bilda ett par med ett av sina egna kort.
Broadway
En stege med ess. Till exempel: E–K–D–Kn–10.
Bring-In
Den obligatoriska satsning som görs i den första satsningsrundan av den spelare som delas det lägsta kortet som visas i Seven Card Stud eller Stud 8 or Better. I Razz (Lowball) är detta det högsta kortet som visas.
Bring It In
Att starta satsningen i den första rundan.
Broomcorn´s Uncle
En spelare som satsar alla sina pengar redan i inledningen och därmed inte har några fler spelmarker.
Bug
Är ett så kallat Wild Card, dvs. en joker. Används normalt i pokervarianten Lowball.
Bullets
Ett par i ess.
Bump
Samma som att höja (Raise).
Button
Button betyder "knapp" och är pokerslang för dealerknappen eller givarknappen. Dealerknappen används för att indikera vem som är den teoretiska given och flyttas ett steg medsols efter varje spel.
Buy-In
Det lägsta belopp som krävs för att sätta sig vid ett bestämt pokerbord på nätet och delta i spelet.
 
C
Call (syna)
När man synar, dvs. väljer att matcha det belopp som ligger i potten.
Call Cold
När man väljer att syna både en satsning och en höjning.
Calling Station
En passiv och slapp pokerspelare som mycket sällan väljer att höja och i stället synar oftare än han/hon borde. Därav namnet Calling Station (Call = att syna).
Cards speak
Korten talar. En situation, då spelarna i tur och ordning vänder upp sina dolda kort så att alla kan se dem.
Case Chips
En spelares sista spelmarker.
Cash-Out
När man lämnar pokerbordet och växlar in sina spelmarker till pengar.
Check (checka)
När en spelare väljer att checka när det inte har varit någon aktivitet före honom/henne och spelaren själv inte har lust att satsa.
Check-Raise
När en spelare först väljer att checka för att sedan välja att höja i en satsningsrunda.

Crying call
En spelare synar när det finns liten chans att vinna, men marginellt bättre odds än att lägga sig.
Cut
I ett försök att hålla given ärlig kuperas högen, dvs. delas i två delar, innan det delas ut kort. Det är personen till höger om given som ska kupera högen.
 
D
Dead Man´s Hand
Död mans hand – två par i ess och åttor. (En berömd pokerhand som Wild Bill Hickock satt med när Jack McCall sköt honom i ryggen.)
Dealer
Given – den man eller kvinna som delar ut kort och övervakar spelet vid pokerbordet.
Dealer´s position
Givposition – att vara sist att agera i en satsningsrunda, kallas för att "ha knappen".
Diamonds
Ruter – en av de fyra spelkortens färger.
Disconnect protection
Ett verktyg i de olika pokerrummen på nätet som ser till att du inte går miste om potten om din internetuppkoppling till exempel plötsligt försvinner.
Dominated hands
Händer som går bra att spela på, men som har en tendens att förlora mot liknande händer utan stege eller färg. Ett exempel är E–2, som förlorar till andra händer med ess.
Dominating hands
Bra händer tidigt i spelet som inte bara är bra, utan också har utrymme för förbättring.
Door Card
Det första kortet i stötpoker (Stud) som alla kan se.
Down and dirty
Normalt det sista kortet som delas ut med bildsidan nedåt (Down card) i Seven Card Stud.
Down card
Hålkort. Kort som delas ut med bildsidan nedåt.
Doyle Brunson
En Texas Hold'em-hand som består av 10–2. (Doyle Brunson vann WSOP två gånger i rad med just den pokerhanden.)
Draw Lowball
En pokervariant där varje spelare får fem kort med möjlighet att byta ett eller fler kort. Den lägsta pokerhanden vinner.
Draw poker
En pokervariant där varje spelare får fem kort och alla spelare har möjlighet att byta ett eller fler kort i ett försök att få den bästa pokerhanden.
Drawing
När man spelar en hand för att förbättra den.
Drawing dead
När man väljer att spela en pokerhand, men oavsett vilka kort man får så förlorar man. Man förlorar även om korten förbättras.
Drop
Samma som att lägga sig (Fold). Se nedan.
Ducks
Ett par i tvåor.
Deuces
Ett par i tvåor.
 
E
Early Position
De första 2–3 positionerna efter stora och lilla mörken. Dessa spelare måste satsa osv. först av alla. (Mycket dålig placering vid ett pokerbord.)
 
F
Family pot
När många personer spelar med i potten.
Fifth Street
Även känt som River-kortet. I floppspel representerar detta det femte gemensamma kortet på bordet och den slutliga satsningsrundan. I stötpoker är detta det femte kortet som delas ut till varje spelare och representerar den tredje satsningsrundan.
Fish
Beteckningen på pokerspelare som antingen är helt nya pokerspelare eller som spelar väldigt dåligt, dvs. amatörer. (Vilket ofta kännetecknar nya spelare, som är helt gröna på onlinepoker.) Man ser ofta kommentarer om spelsidor som är fulla av amatörer och det betyder alltså att man möter mycket litet motstånd från de andra spelarna.
Five-Card Draw
Ett pokerspel där spelaren får fem kort med bildsidan nedåt. Spelarna får byta kort och spelaren med högst hand kammar hem potten.
Five-Card Stud
En pokervariant där alla spelarna får fem kort vardera, ett med bildsidan nedåt och fyra med bildsidan uppåt, med satsning efter andra, tredje, fjärde och femte kortet.
Flat Call
En situation då man väljer att syna utan att höja.
Flop
I Texas Hold'em och Omaha är detta de tre första gemensamma korten som delas ut samtidigt på bordet med bildsidan uppåt. Floppen indikerar dessutom den andra satsningsrundan.
Flop Games
Hold'em och Omaha är floppspel, och kännetecknande för dessa pokerspel är att man använder gemensamma kort (Community-kort) som läggs uppåtvända på bordet så att alla ser deras värde.
Floorman
Ett pokerrum på ett kasino har anställt golvpersonal (Floorman) vars uppgift är att kontrollera att regler och föreskrifter för gällande spelsida följs. Onlinepoker använder inte begreppet Floorman.
Flush

Stege – fem godtyckliga kort i samma färg. Till exempel: Du har bara ruter på handen. Se tabell, klicka här.

Flush Draw
En situation då en pokerspelare har fyra kort i sin hand, alla i samma färg, och hoppas dra ett femte kort för att få färg.
Fold (lägga sig)
En situation då spelaren kastar bort sin hand när det är hans/hennes tur att agera, dvs. spelaren lägger sig.
Forced Bet
En obligatorisk insats som måste göras innan spelet startar.
Four of a kind
Fyrtal.
Fourth Street
I floppspel handlar det om det fjärde gemensamma kortet, som också kallas "the Turn", och signalerar att den tredje satsningsrundan startar. I stötspel är detta i stället det fjärde kortet som delas ut till varje enskild pokerspelare och den andra satsningsrundan.
Free card
Det kort du får som resultat av en semi-bluff i sen eller sista position, så att alla spelare checkar till dig.
Full House

Kåk. Tre kort av samma värde och två kort av ett annat värde. Till exempel kung–kung–7–7–7 eller 9–9–5–5–5. Om två eller fler har kåk vinner den vars tre lika är högst. Se tabell, klicka här.

 
G
Grinding
En spelstil då man spelar med minimal risk och uppnår begränsade resultat. Den här spelstilen praktiserar man över en längre period.
Gut Shot
När man drar ett kort man saknar till en hålstege (Inside Straight). Till exempel Kn–10–8–7, då man saknar kortet 9.
 
H
Hand
Hand är din femkorts pokerhand.
Heads up
Betyder spel "man mot man". När endast två spelare spelar vid bordet kallas det med pokerjargong att spelarna är "Heads up".
Hearts
Hjärter.
High-Card
När man ska välja den första given i floppokerturneringar delas det ut ett kort till varje spelare. Den spelare som har det högsta kortet utses till den teoretiska given. Rangordningen inom kortfärgerna är spader, hjärter, ruter och klöver, där spader är högst, följt av hjärter osv.
High Limit
Pokerspel med mycket höga beloppsgränser.
Holdem
En förkortning av Texas Holdem som de flesta säger till vardags (Texas är underförstått).
Hole
Dina första två kort med bildsidan nedåt i ett spel Seven Card Stud.
House
Banken, eller namnet på aktuellt kasino eller liknande där man spelar poker.
 
I
Image
Hur andra uppfattar dig som pokerspelare. Om du spelar hårt, slappt osv.
Implied Odds
Ett oddsbegrepp du bör ha koll på!
Inside Straight

Hålstege – fyra kort som kräver ett femte kort mellan det högsta och lägsta kortet för att få en stege. En spelare som har turen att få detta kort sägs få en hålstege. Till exempel: 2-3-5-6. Det kort som saknas är 4. Se tabell, klicka här.

 
J
Jackpot
Jackpott är en summa som en lycklig pokerspelare kan vinna om han/hon uppfyller en rad på förhand väldefinierade kriterier. Det finns till exempel flera kasinon som ger en jackpott till en "oturlig" pokerspelare som får fyra lika eller högre och trots det förlorar.
Jackpot Poker
En pokervariant där ett pokerrum eller kasino ger en jackpott till en spelare som har förlorat ett spel, trots att spelaren hade en fantastiskt bra pokerhand.
Jacks-or-Better
En pokervariant där en pokerspelare måste ha minst ett par i knektar för att börja satsa.
 
K
Kansas City Lowball
En variant av Lowball-poker, där den sämsta pokerhanden vinner. Till exempel 2–3–4–5–7 i olika färger. Det kallas också Deuce to Seven.
Keep them Honest
Att syna i slutet av en hand för att förhindra att någon bluffar. Keep them honest = "Hjälp dina motståndare att spela ärligt"
Key Card
Ett viktigt kort som saknas för att ge en bra pokerhand kallas ett Key Card.
Key Hand
I till exempel en turnering är detta den pokerhand som visar sig vara en vändpunkt för spelaren, antingen i bättre eller sämre riktning.
Kicker
Det högsta kortet en spelare har på handen. Detta kort får inte ingå i ett par eller liknande. Kicker-kortet, eller sidokortet, används när två pokerspelare har nästan identiska pokerhänder. T.ex. om båda har två par med samma värde. I dessa fall avgör sidokortet vem som vinner handen.
Kick It
Ett annat uttryck för att höja.
Kill Pot
Metoden används för att skapa aktivitet kring pokerbordet. Det är en obligatorisk satsning av den person som precis har vunnit en pott.
Kitty
Onlinepokerslang för potten mitt på bordet i ett pokerspel.
Knock
Ett annat uttryck för att checka.
Kojak
En kojak är en pokerhand med en kung och en knekt.
 
L
Ladies
Par i damer.
Late Position
Om man sitter vid ett pokerbord för tio personer betraktas de första tre positionerna, dvs. de tre första spelarna efter den stora mörken, som tidiga positioner i onlinepoker. De tre efterföljande sitter i mittposition och därefter kommer de som sitter i sen position.
Lay down your hand
Innebär att pokerspelaren väljer att lägga sig.
Lead
Den första spelaren att satsa i en pott.
Limit Poker
Pokerspel med fasta intervaller för minsta och högsta insats, samt ett på förhand bestämt antal tillåtna höjningar.
Limper
Den första pokerspelaren som väljer att syna en satsning.
Limp In
En situation då man går med i potten bara genom att syna. Typisk situation med Limp In är när den första personen efter den stora mörken väljer att syna den stora mörken.
Live Blind
En obligatorisk satsning som en eller flera spelare betalar innan korten delas ut.
Live cards
I stötpoker är det kort som ännu inte har setts och därför fortfarande anses finnas kvar i leken.
Live Hand
En Live Hand är en pokerhand som fortfarande är med i spelet och därmed kan vinna potten.
Live One
En orutinerad pokerspelare som spelar många händer.
Lock
Handen är låst, se betydelsen av Nuts.
Loose
En slapp spelare som spelar många händer.
Lowball
Lowball är en pokervariant, där den lägsta pokerhanden vinner potten.
Low Limit
Pokerspel där man spelar om mycket små belopp kallas för Low Limit-spel. Low Limit betyder "låg gräns".
 
M
Main Pot
Huvudpotten mitt på bordet kallas för Main Pot. De satsningar som inte hamnar i huvudpotten läggs i en så kallad sidopott (Side Pot). Sidopotten är reserverad de spelare som går All-In, dvs. satsar alla spelmarker de har.
Make
Man blandar korten. På engelska heter det "to make the deck".
Maniac
I pokerslang beskriver det en mycket aggressiv spelare som spelar många händer – både bra och dåliga.
Maverick
Att ha en dam och en knekt som låsta kort (fickkort) kallas för en Maverick. De kan vara i samma färg, men behöver inte vara det.
Meet
Ett annat uttryck för att syna.
Middle pair
I floppspel när en pokerspelare bildar ett par med ett kort från sina dolda kort tillsammans med det mittersta kortet i floppen.
Middle Position
Om man sitter vid ett pokerbord för tio personer betraktas de första tre positionerna, dvs. de tre första spelarna efter den stora mörken, som tidiga positioner i onlinepoker. De tre efterföljande sitter i mittposition och därefter kommer de som sitter i sen position.
Misdeal
När något har gått snett under kortutdelningen kallas det en "Misdeal". Det kräver att utdelningen görs om.
Mneumonics
Mentala minnesregler som används för att komma ihåg saker. Ett exempel på en Mneumonic är Maverick. Kom ihåg namnet så vet du vilka kort du har i handen.
Monster
En mycket bra pokerhand. Uttrycket Monster används dessutom om en spelare i en pokerturnering på nätet som inledningsvis har få spelmarker, men som han/hon får att växa till en stor hög.
Muck
Ett annat uttryck för att lägga sig.
 
N
No Limit
Ett spel utan insatsgränser. Alla spelare kan satsa så mycket de har lust och/eller råd till.
Nuts
Ett uttryck för den bästa möjliga pokerhanden. Nuts är en pokerhand som ingen kan slå.
 
O
Odds
Sannolikheten för att vinna eller för att få en bestämd pokerhand.
Off Suit
Kort som inte är i samma färg, t.ex. klöver och hjärter.
Omaha

En pokervariant. Läs poker regler, klicka här.

On the button
Man sitter med dealerknappen och är därmed den sista att agera i en satsningsrunda.
On the come
När man måste få bättre kort för att ha en chans att vinna är man "on the come".
Open
Man satsar först.
Open-ended Straight
Fyra sammanhängande kort där det saknas ett kort för att bilda en stege. Det lediga kortet kan användas i båda ändarna, till exempel vid korten 3–4–5–6.
Open Card
Ett kort som ligger uppåtvänt och är synligt för alla.
Open Pair
Ett par som ligger uppåtvänt och är synligt för alla.
Out Button
En spelare som har valt att stå över en runda. Spelaren har inte lämnat spelet, utan sitter i väntposition.
Outs
Antalet kort som är kvar i leken och som kan förbättra din pokerhand.
Overpair
Ett fickpar som är högre än något av korten på bordet kallas ett Overpair.
 
P
Paints
Klädda kort.
Pair

Två kort med samma talvärde, t.ex. 5–5.

Pass
Samma som att lägga sig (Fold).
Pay Off
När man väljer att syna i den sista satsningsrundan.
Play Back
En situation då man väljer att höja en annan spelares insats.
Playing The Board
I floppspel när din bästa hand består av alla fem gemensamma kort.
Pocker face
Innebär att man har ett stenansikte så att motspelarna inte har möjlighet att se om man sitter med bra eller dåliga kort på handen.
Pocket
De kort som har bildsidan nedåt och som ligger framför varje enskild spelare (fickkort).
Pocket pair
I Texas Hold'em är det två hålkort med samma rang, till exempel knekt i spader och knekt i ruter.
Pocket rockets
Ett par i ess som man har i handen i en omgång Texas Hold'em.
Post
Post är ett uttryck man använder när man placerar spelmarker i potten. Att posta betyder därför att placera insatser.
Pot
Potten är summan av alla spelmarker som ligger mitt på bordet och som samtliga spelare spelar om att vinna.
Pot Limit
Detta är en spelvariant där den högsta insatsen är pottens storlek.
Push
Den handling som given gör när spelmarker puttas över till vinnaren av potten. Push betyder "att putta".
Put Down
Ett uttryck för att ge upp en pokerhand, dvs. att lägga sig.
 
Q
Quads
Fyrtal.
Qualifier
I High-Low-spel är det ett krav som den låga handen måste uppfylla om den ska vinna potten.
 
R
Rack
Ställ – en bricka som innehåller 100 spelmarker i fem staplar med tjugo spelmarker vardera.
Rag
Om spelaren sitter med ett uselt kort eller en usel hand. På svenska säger vi "att sitta med en dålig hand". På engelska heter det "I have a rag hand".
Raise (höja)
Man höjer den tidigare insatsen.
Raiser
Den person som väljer att höja insatsen.
Rake
Den avgift som pokerrummet eller kasinot på nätet tar för att man spelar vid deras pokerbord. Det kan till exempel vara 2 % av potten.
Rank
Ett engelskt uttryck för rang. Det värde eller den rang som de olika korten eller pokerhänderna har.
Rap
Väljer en pokerspelare att banka på bordet betyder det att han har valt att checka.
Ratholing
En olovlig handling då man väljer att ta bort pengarna från bordet.
Razz
I Seven Card Stud där de fem lägsta korten vinner potten.
Read
Analys av motspelarna, dvs. man försöker att läsa motspelarna och om de har en bra eller dålig hand, om de bluffar osv.
Re-buy
Summa som en pokerspelare betalar för att få ett visst antal spelmarker för att kunna spela vidare i en pokerturnering.
Re-raise
När man väljer att höja en höjning kallas det för Re-Raise.
Ring Game
Ett vanligt spel som inte är en pokerturnering.
River
River är det sista kortet som delas ut. I Hold'em och Omaha kallas det också för Fifth Street. I stötpoker är det även känt som Seventh Street.
Rock
En pokerspelare som spelar hårt, dvs. få händer. Han/hon spelar "like a rock" (som en klippa).
Rounders
Rounders är pokerslang för spelare som har gjort det till ett levebröd att spela poker. Dessutom är det titeln på en film med några av Hollywoods hetaste namn i rollistan. Matt Damon och Ed Norton har de ledande rollerna i filmen som varje pokerspelare bör se!
Round of betting
Satsningsrunda. Varje satsningsrunda slutar när den sista insatsen eller höjningen har synats.
Royal flush
Den bästa handen man kan få i poker – ess–kung–dam–knekt–10 i samma färg.
Run
Om man spelar för mer pengar än man normalt gör kallas det för Run.
Rush
Ett vinnarstim.
 
S
Sandbagging
Se Slowplay.
Satellite
Satelliter är miniturneringar på nätet som man väljer att delta i för att kvalificera sig till större pokerturneringar online. (En motsvarighet till detta finns i tennisvärlden.)
Scoop
Man kammar hem hela potten.
Seating list
En väntelista. En spelare väljer att sätta upp sitt namn på en väntelista om det inte finns något ledigt bord som han/hon har lust att spela vid.
Second Pair
I floppspel, när du bildar ett par med det näst högsta kortet på bordet.
See
Ett annat uttryck för att syna.
Semi-Bluff
När en satsning eller höjning som man satsar på inte blir synad. Om den trots allt blir det, har man dock fortfarande möjlighet att vinna.
Set
Om man har ett fickpar som matchar ett av korten på bordet.
Seven Card Stud Poker

En pokervariant, läs pokerregler för Seven Card Stud, klicka här.

Seventh Street
Detta är den sista satsningsrundan i Seven Card Stud och Stud 8 or Better.
Shills
Shills är professionella personer som hjälper till att starta och underhålla pokerspelen.
Short buying
När man väljer att köpa fler spelmarker.
Short handed
Om det är få spelare vid bordet säger man att det är short handed ("få händer").
Showdown
Slutet på den sista satsningsrundan, då alla spelare visar sina kort och vinnaren utses.
Side pot
En sidopott som blir aktuell när en aktiv spelare går All-In.
Sixth Street
I Seven Card Stud är detta det fjärde synliga kortet som delas ut.
Slow play
Den spelstil där man väljer att spela en stark hand relativt svagt i början. Syftet är att få de andra spelarna att stanna kvar i spelet, eller att förbereda framtida höjningar. Detta kallas ofta för sandbagging.
Solid
En relativt duktig pokerspelare med en hård spelstil.
Small Blind
Lilla mörken – obligatorisk satsning som den spelare som sitter direkt efter den teoretiska given måste betala innan det delas ut kort.
Speed Limit
Ett par i femmor.
Split
Tie
Steel Wheel
En stege i samma färg, till exempel ess–2–3–4–5.
Straight
Stege – fem kort i ordningsföljd, men inte i samma färg. Till exempel 10–9–8–7–6 eller knekt–10–9–8–7. Har två spelare en stege i poker så vinner den med högst toppkort. Har två personer likadana stegar så delas potten mellan dessa två. I stege får esset gärna ingå som lägsta kort, dvs. ess–2–3–4–5. Observera: En stege "runt hörnet", dvs. kung–ess–2–3–4 är inte tillåten!
Straight Flush
Fem kort i ordningsföljd i samma färg, till exempel 9–8–7–6–5 i ruter. Denna straight flush har en nia som högst, och i händelse av att två deltagare har varsin straight flush så vinner den straight flush som har det högsta kortet. Är de lika höga så delar man på potten. Obs: I en straight flush får esset gärna ingå, till exempel ess–2–3–4–5 i spader, men man kan inte gå "runt hörnet", dvs. kung–ess–2–3–4 är inte tillåtet!
String Bet
En olaglig handling. När en pokerspelare först placerar ett belopp i potten för att syna och sedan vill placera flera spelmarker i potten för att höja. Detta gör spelaren utan att först ha nämnt att han/hon vill höja.
Structure
Den uppdelning i gränser för lilla och stora mörken, inledande satsningar, insatser eller höjningar i de olika pokerspelen.
Stud Games
Stötpoker – pokervarianter där spelarna får både synliga kort och kort med bildsidan nedåt, dvs. dolda kort.
Stuck
En spelare som förlorar.
Suit
Kortens färger: spader, hjärter, ruter och klöver. Spader har högst värde, sedan hjärter osv.
 
T
Table
Pokerbordet.
Table Stakes
Innebär att en spelare maximalt kan spela med de spelmarker som ligger framför honom/henne. Det går alltså inte att spela med spelmarker som man har i fickan eller liknande.
Tapped Out
Att vara bankrutt, pank, färdig – man har alltså inte mer pengar att spela för.
Tell
Beteende hos en spelare som avslöjar om han/hon har en bra hand, t.ex. en nervös blick, kallas för en tell.
Teoretisk Dealer
Den spelare som har fått dealerknappen placerad framför sig kallas för teoretisk dealer.
Texas Hold´em Poker
Den mest populära pokervarianten på nätet. De flesta säger bara Hold'em.
Third Street
I Seven Card Stud och i Seven Card Stud 8 or Better är detta den första satsningsrundan efter de första tre korten.
Thirty Miles
Tretal i tior.
Three of a Kind
Tretal.
Tight
Hård – en spelstil som kännetecknas av att spela mycket få händer. Ett hårt spel kännetecknas av att det spelas få händer över huvud taget.
Tilt
En spelare som spelar onormalt sägs spela "på håret". Det är med andra ord en spelare som inte gör sitt bästa, utan försöker att bluffa, höja osv. utan någon kontinuitet.
TOC
Tournament of Champions.
Top Pair
I floppspel, när en spelare får ett par med det högsta kortet på bordet.
Top two pair
Två par där dina två hålkort bildar par med de högsta korten på bordet.
Treys
Ett par i treor.
Trips
Tretal.
Turn
Det fjärde kortet på pokerbordet i ett floppspel.
Two Pair
En pokerhand med två par.
 
U
Underpair
Ett fickpar med en lägre rang/ett lägre värde än det lägsta kortet på bordet.
Under the gun
När man sitter i den första positionen och därmed är först att agera i pokerspelet.
Up Card
Ett kort med bildsidan uppåt. Kortet är synligt för alla.
 
W
Walking Sticks
Ett par i sjuor.
Wild Card
En slags joker, då man bestämmer själv vad kortet räknas som.
Worst Hand
En förlorarhand.
WSOP
World Series of Poker.
WPT
World Poker Tour
 

Copyright© KasinoKing.se

Casino Topp 3
1. 100 Euro
2. 10000 kr
3. 1500 dollar

Fotboll
Livescore

 Bet365
Online Poker | Casino | Online Gambling
webmaster@kasinoking.se
Henrik Jørgensen